Brandwerende afdichtingen

Rook- en brandscheidingen zijn belangrijk om verspreiding van brand en giftige gassen te voorkomen. Door compartimentering wordt een brand beter beheersbaar.  Bij brand krijgen omstanders zo meer tijd en mogelijkheden om te vluchten uit een gebouw. De ontwikkeling van een brand wordt vertraagd doordat deze minder snel kan overslaan naar andere ruimtes.

Controle brandwerende afdichtingen
In ieder pand zijn brand- en rookscheidingen aangebracht. Om leidingen, kanalen en kabels door het pand te leggen, worden er in wanden sparingen gemaakt. Maar bij sparingen groter dan 25 mm wordt de functie van de brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om toch aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, moeten doorvoeringen brandwerend gedicht worden. Het is letterlijk van levensbelang om brandscheidingen juist te laten aanbrengen en daarna te laten controleren. Bij afwijkingen en openingen in brandscheidingen kunnen giftige en brandbare (rook)gassen zich alsnog verspreiden naar vluchtwegen of andere gebouwdelen.

Zijn in uw pand doorvoeringen brandwerend?
Bij een onjuiste doorvoer is branddoorslag naar het volgende compartiment een kwestie van minuten. Wanneer u niet zeker weet of u doorvoeringen veilig zijn, kunnen wij dit controleren en verhelpen.

Iedere organisatie Brandveilig
Wilt u meer weten over brandwerende doorvoeringen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.