Scope 10 inspectie

Als u een verzekering wilt afsluiten wordt u regelmatig verzocht om een SCIOS Scope 10 inspectie uit te laten voeren. Deze inspectie is gericht op het beperken van het brandrisico bij het gebruik van elektrisch materieel. Uw elektrische installaties dienen met regelmaat gecontroleerd te worden volgens de normen. Deze methode brengt de brandveiligheid van installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart.

De installaties worden geïnspecteerd door middel van:

  • Visuele inspectie en beoordeling
  • Meting en beproeving
  • Thermografische inspectie

BrandveiligNL werkt samen, om onze onafhankelijkheid in brandveiligheid te borgen, met gecertificeerde keurmeesters van ProKeur om de SCIOS Scope 10 inspectie uit te voeren volgens de gestelde eisen. Bij een keuring volgens NTA 8220: Scope 10 bent u verzekerd van een geldige keuring bij uw verzekeraar.

Keuring volgens Scope 10: NTA8220

De NTA8220: Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Iedere organisatie en woning brandveilig

Wilt u een SCIOS 10 Scope inspectie aanvragen bij BrandveiligNL of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 085 30 38 270 of mail ons op info@brandveilignl.com. Wij helpen u graag!