Brandpreventisten

Brandpreventieafdelingen bij gemeenten en brandweer zijn vaak krap bezet. Dit veroorzaakt al snel overbelasting bij personeel bij toename van bouw- of verbouwactiviteiten of bij ziekte van medewerkers.

 

BrandveiligNL heeft bij dit soort situaties dé oplossing. Wij kunnen deskundige specialisten inzetten voor

  • Bouwplantoetsing voor aanvragen bouwvergunningen
  • Inspecties voor gebruiksvergunningen en -meldingen
  • Handhavingsinspecties en gebruiksvergunningen
  • Schouwen en/of maken bereikbaarheidskaarten

 

Door ruime ervaring van onze specialisten is vrijwel geen inwerktijd nodig. De continuïteit van de dienstverlening van het ambtelijk apparaat blijft zo in stand. Onze mensen werken namens de opdrachtgever. En zijn in deskundigheid niet te onderscheiden van collega’s op de afdeling.

Wilt u meer informatie over het tijdelijk inzetten van preventiemedewerkers? Wij helpen u graag uit de brand.