Omgevingsvergunningen

Om een gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u zich houden aan Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u aan een gebruiksmelding genoeg. Bij bepaalde risicosituaties heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Voorheen werd deze vergunning ook wel gebruiksvergunning genoemd. 

Wanneer een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik nodig

Gebouwen moeten brandveilig gebruikt worden. Hier gelden landelijke regels voor die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit 2012. Of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is, staat in het besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik is nodig wanneer een gebouw of bouwwerk:

  1. Woonfunctie met kamerverhuur, zoals een studentenhuisvesting.
  2. Meer dan 50 personen gelijktijdig gebruikmaken van het gebouw.
  3. U bedrijfsmatig nachtverblijf verzorgt aan meer dan 10 personen. Dit kunnen kampeerboerderijen, ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn.
  4. U dagverblijf organiseert voor meer dan 10 personen < 12 jaar. Zoals bijvoorbeeld basisscholen of kinderdagverblijven.
  5. U dagverblijf organiseert voor meer dan 10 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zoals bijvoorbeeld dagbestedingen.

Met de omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik toont u aan hoe een gebouw brandveilig wordt gebruikt. Daarnaast laat u zien welke brandveiligheidsvoorzieningen er zijn en hoeveel personen hiervan gebruikmaken.Wanneer een vergunning nodig is, mag het gebouw niet gebruikt worden voordat de vergunning verleend is. De procedure kan tot 26 weken duren. Daarom is het belangrijk om deze vergunning op tijd aan te vragen.

Omgevingsvergunning Activiteit Bouwen

De omgevingsvergunning Activiteit Bouwen is nodig wanneer brandcompartimenten veranderd zijn of efficiënter ingedeeld worden. Samen met de brandweer of gemeente, wordt in de vergunning vastgesteld waar brandscheidingen liggen. De gemeente of brandweer controleert de nieuwe vergunning of het gebouw hieraan voldoet.

 

BrandveiligNL helpt bij het aanvragen van vergunningen voor brandveiligheid

Wilt u eenvoudig een omgevingsvergunning regelen? Wij vragen deze voor u aan en leggen adviezen wettelijk vast.  Zo hoeft u daar niet naar om te kijken. Ook zijn wij contactpersoon voor de brandweer. De brandweer controleert of het gebruik van het gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Als u niet aan deze voorschriften voldoet, kan de gemeente een dwangsom opleggen of het gebouw sluiten. 

Iedere organisatie brandveilig
BrandveiligNL heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Emmen. Het maakt niet uit waar u gevestigd bent. Wij zorgen voor landelijke brandveiligheid.

Wilt u meer weten over vergunningen? Neem dan contact met ons op. Onze deskundige adviseurs staan voor u klaar.