Veiligheidskundigen

Steeds vaker willen bedrijven operationele leidinggevenden meer meegeven op het gebied van veiligheid. Het belang om gevaren te herkennen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen, wordt steeds groter.

Heeft u een tekort aan werknemers die de organisatie ondersteunen in het veiligheidsbeleid? Dan kunt u via ons veiligheidsdeskundigen inzetten.

Door ruime ervaring van onze specialisten is vrijwel geen inwerktijd nodig. De continuïteit van de dienstverlening van het ambtelijk apparaat blijft zo in stand. Onze mensen werken namens de opdrachtgever. En zijn in deskundigheid niet te onderscheiden van collega’s op de afdeling.

Wilt u meer informatie over het tijdelijk inzetten van veiligheidskundigen? Wij helpen u graag uit de brand.