Advies brandveiligheid

Advies over de brandveiligheid van uw bedrijfspand is geen overbodige luxe wanneer u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw medewerkers. Als eigenaar, verhuurder of gebruiker van een gebouw moet u voldoen aan alle wettelijke regels op het gebied van brandveiligheid. U beveiligt uw gebouw optimaal tegen brand met ons brandveiligheidsadvies.

  • Vakkundige brandveiligheidsexperts
  • Onafhankelijk advies op maat
  • Complete bedrijfsoplossingen

De experts van BrandveiligNL informeren u graag over onze adviesdiensten. Wilt u graag weten wat onze adviseurs voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op via 085 303 8270 of mail naar info@brandveilignl.com.

Woning APK

Een groot deel van de woningen hebben nog steeds te maken met installatietechnische gebreken. Om mogelijke schade of branduitbraak te…

Bekijken

Scope 10

Als u een verzekering wilt afsluiten wordt u regelmatig verzocht om een SCIOS Scope 10 inspectie uit te laten voeren.…

Bekijken

Zonnepanelen

Zonnepanelen hebben een hoop voordelen. Ze worden daarom ook steeds vaker gebruikt. Het komt alleen nog regelmatig voor dat er…

Bekijken

Escape Room brandscan

Met de ernstige nieuwsberichten op het netvlies van 5 omgekomen meisjes in Noord Polen willen wij ons steentje bijdragen aan…

Bekijken

Vergunningen

Maakt u gebruik van een gebouw dat personen dagverblijf of onderdak biedt? Om een gebouw brandveilig te gebruiken heeft u…

Bekijken

Bouwbesluit check

Bij bouwen of verbouwen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners,…

Bekijken

Keuringen

U hoopt er nooit mee te maken hebben, brand in uw gebouw. Tijdens brand moet u op alles voorbereid zijn.…

Bekijken

Inspecties

Bent u eigenaar of huurder van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Bij brand…

Bekijken

Risicoanalyse

Dagelijks worden bedrijven getroffen door brand. Met een risicoanalyse brandveiligheid worden brandrisico’s in kaart gebracht. Ook geeft deze analyse inzicht…

Bekijken

Quick Scans brandveiligheid

De gratis Quick Scan Brandveiligheid geeft overzichtelijk aan hoe het gesteld is met de brandveiligheid van uw gebouw. Daar waar tekortkomingen…

Bekijken

Brandpreventie

Brand en rookvorming in uw bedrijfspand. Een levensgevaarlijke situatie voor u en uw medewerkers. Daarom moet u brandgevaarlijke situaties voorkomen.…

Bekijken

NEN brandveiligheidstoetsingen

Heeft u nieuwbouwplannen of een verbouwing? Dan moet u aan de minimale brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 voldoen. Met een brandveiligheidstoets…

Bekijken

Toezichtarrangementen

Een toezichtarrangement is een verklarende indeling en werkwijze van toezicht en handhaving op een afgebakend terrein.   Volgens de NEN…

Bekijken

Gevaarlijke Stoffen

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen (PGS) kan bijzonder lastig zijn. Door continue veranderingen in wet- en regelgeving, werkpleksituaties…

Bekijken

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Een gebruiksmelding brandveilig gebruik is verplicht voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken en gebouwen zoals bepaald in het…

Bekijken

Ontruimingsplattegronden NEN 1414

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond waarop vluchtroutes staan. Deze routes moeten gebruikt worden in noodsituaties zoals bij brand. Ook staat…

Bekijken

Sprinkler / watermist / gasblusinstallatie

Brandblusinstallaties zijn een belangrijk onderdeel voor de brandveiligheid in gebouwen. Brandblusinstallaties detecteren, signaleren en blussen brand zodat schade beperkt wordt.…

Bekijken

Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

Een ontruimingsinstallatie alarmeert aanwezige mensen in een gebouw, zodat zij tijdig kunnen vluchten bij brand. Verplicht bij brandmeldinstallaties Heeft u een…

Bekijken

Brandmeldinstallaties (BMI)

Brand kan veel schade veroorzaken. Hoe sneller een brand opgemerkt wordt, hoe beter. Een brandmeldinstallatie signaleert en lokaliseert vroegtijdig brand.…

Bekijken

Noodverlichting

Is er brand, rookontwikkeling of stroomuitval in een gebouw? Dan zal dit bij omstanders slecht zicht veroorzaken. Noodverlichting voorkomt paniek…

Bekijken

Vluchtsignalering

Bij brand, rookontwikkeling of stroomuitval zijn herkenbare vluchtroutes onmisbaar. In noodsituaties zorgt vluchtsignalering aanwezigen bij de oriëntatie zodat ze veilig…

Bekijken

Beheer brandveiligheid

Uw bedrijf brandveilig houden is net zo belangrijk als het eenmalig brandveilig maken. U houdt dit in stand door brandveiligheid…

Bekijken

Ontruimingsplan NEN8112

Wie heeft de leiding bij calamiteiten? Wie zet de ontruiming in en wie onderhoudt contact met hulpdiensten? Een BHV- ontruimingsplan…

Bekijken

Beheerderstaken brandmeldinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. Hier valt het jaarlijkse onderhoud, de maandelijkse…

Bekijken

Brandscan NPR 6059

Zijn bezoekers en medewerkers veilig in uw gebouw? U staat er misschien niet iedere dag bij stil, maar wilt hier…

Bekijken

Bedrijfsnoodplan

Goed voorbereide hulpverlening vermindert risico’s op schade en letsel. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en omgeving…

Bekijken

Vluchtplattegronden

Een vluchtplattegrond zorgt ervoor dat medewerkers veilig wegkomen bij calamiteiten. Ook staan hier de locaties van blusmiddelen op. Hulpdiensten, zoals…

Bekijken

Bouwplantoetsing

Heeft u bouwplannen? Dan heeft u te maken met de regels van het Bouwbesluit. Zo moet uw bouwplan voldoen aan…

Bekijken

Vuurlastberekening

Een nachtmerrie voor iedere ondernemer. Brand in uw bedrijfspand. Hoe ontwikkelt zo’n brand zich? Welke route volgen de vlammen? Wat…

Bekijken

Omgevingsvergunningen

Om een gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u zich houden aan Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u aan…

Bekijken

Ontruimingssimulatie

Wilt u zeker zijn van een vlekkeloze ontruiming? Dan moet de capaciteit van opvang en de doorstroom goed berekend zijn.…

Bekijken

Tekenwerk

Goed doordachte en nauwkeurige tekenwerken zijn de basis voor een vlotte realisatie van projecten. BrandveiligNL zorgt voor technisch tekenwerk voor…

Bekijken

Brandoverslagberekeningen

Brandoverslagberekeningen zijn een belangrijk onderdeel voor de brandveiligheid in gebouwen. Deze berekeningen zijn nodig om de brandoverslag in kaart te brengen.…

Bekijken

Regelgeving brandveiligheid

Voldoet u aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid? Onze veiligheidsexperts hebben kennis van de Arbowet, het Bouwbesluit en de Milieuwet. Met ons brandveiligheidsadvies bent u op de hoogte van bestaande bedrijfsrisico’s, zodat u preventieve maatregelen kunt nemen.

Brandveiligheid voor bedrijven

Wilt u ook een brandveilig bedrijf? We adviseren u over een breed scala aan brandveiligheidsaspecten en hebben complete oplossingen in huis om uw bedrijfspand brandveilig te maken. Neem contact met ons op via 085 303 8270 of het onderstaande contactformulier. We adviseren u graag!