Toezichtarrangementen

Een toezichtarrangement is een verklarende indeling en werkwijze van toezicht en handhaving op een afgebakend terrein.

 

Volgens de NEN 6060 bent u verplicht een toezichtarrangement aan te gaan en moet aanwezige vuurlast regelmatig gecontroleerd worden

 
NEN6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
Norm 6060 is de methode om vuurbelasting te berekenen. Hierbij worden alle brandbare materialen in en aan een gebouw in kaart gebracht. Op grond van deze berekening wordt bepaald hoe groot een brandcompartiment maximaal mag zijn. In sommige gevallen gaat dit in combinatie met extra voorzieningen zoals brandmuren, rookbeheerssystemen en/of een sprinklerinstallatie. De uitkomst van de vuurlastberekening wordt uitgewerkt in een duidelijke rapportage.

 

Onafhankelijke deskundigen
Het toezichtarrangement wordt door de huurder of gebouweigenaar afgesloten, maar wordt onaangekondigd uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling. Zo wordt helder hoe toezichthouders te werk gaan en wat afwegingen en maatregelen zijn. Dit is belangrijk voor alle direct betrokken partijen bij het toezicht.

 

Vakkundig advies
Laat u vakkundig adviseren over toezichtarrangementen. Wij voeren de jaarlijkse controles uit.

Iedere organisatie brandveilig
BrandveiligNL heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Rotterdam en Emmen. Het maakt niet uit waar u gevestigd bent. Wij zorgen voor landelijke brandveiligheid.

Heeft u advies nodig over toezichtarrangementen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!