Blusmiddelen

Bij brand in uw bedrijfspand rekent u natuurlijk op betrouwbare blusmiddelen. Door jaarlijks onderhoud van blusmiddelen zorgt u voor een goede werking. Bovendien gaan blusmiddelen hierdoor langer mee. Zo blijven blusmiddelen niet alleen veilig, maar is de levensduur ook langer.

BrandveiligNL is gecertificeerd voor controle en onderhoud van blusmiddelen. Zo blijft uw bedrijfspand brandveilig! Neem contact met ons op voor een onderhoudsafpraak.

Contact

Soorten blusmiddelen

Blusmiddelen die wij morgen onderhouden zijn onder te verdelen in 3 soorten:

 • Brandslanghaspels volgens de norm NEN EN 671-3
 • Handbrandblussers volgens de norm NEN 2559
 • Droge blusleiding volgens de norm NEN 1594

Grote blusmiddelen

Bij grote branden wordt de brandweer ingeschakeld, die beschikt over grote blusmiddelen, zoals een brandweerauto of blusboot. Bij bosbranden wordt ook wel een blushelikopter gebruikt. Voor bedrijven zijn deze grote blusmiddelen echter niet nodig.

Kleine blusmiddelen

Kleine blusmiddelen zijn in te zetten voor beginnende branden en dragen bij aan de brandveiligheid van bedrijfsgebouwen. Een groot deel van beginnende branden is te blussen met een draagbaar blustoestel of een brandslaghaspel, door bijvoorbeeld een oplettende medewerker.

Automatische blusinstallaties

Automatische blusinstallaties zoals sprinklers treden in werking door middel van een rookmelder, hittemelder of koolmonoxidemelder.

Uw bedrijf brandveilig

Om uw bedrijf brandveilig te maken, dient u te beschikken over kleine blusmiddelen. Welk blusmiddel u nodig heeft, hangt af van het soort brand waar het meeste risico op is. Wanneer binnen het bedrijf met vetten wordt gewerkt is een ander blustoestel nodig dan bij kans op een papierbrand. Voor ieder materiaaltype is een passende brandblusser verkrijgbaar.

Blusmiddelen per brandklasse

Blusmiddelen zijn ontwikkeld voor het blussen van branden met specifieke eigenschappen, die worden aangeduid met brandklassen.

 • Brandklasse A: vaste stoffen als stof, papier en hout.
 • Brandklasse B: vloeibare stoffen als benzine of olie.
 • Brandklasse C: gassen zoals lpg en aardgas.
 • Brandklasse D: brandbaar metaal, bijvoorbeeld magnesium of aluminium.
 • Brandklasse F: olie of vet, bijvoorbeeld frituurolie of bakvet.

Brandklasse E wordt niet erkend in Nederland, maar staat in andere regio’s bekend als branden met een elektrische oorzaak.

Blusmiddelen kopen

Bij BrandveiligNL koopt u het blusmiddel dat het beste past bij de brandgevaren die van toepassing zijn op uw bedrijf. De volgende blusmiddelen verkopen we in onze webshop:

 • Schuimblussers
 • Vetblussers
 • Poederblussers
 • CO2 blussers
 • Sprayblussers
 • Blusdekens

Schuimblussers

Schuimblussers zijn vrijwel altijd inzetbaar. Deze blussers worden gebruikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen. Schuimblussers zijn ook geschikt om onder spanning staande apparatuur te blussen. Het water/schuimmengsel wordt verneveld in kleine druppels, waardoor de blusstraal niet geleidend is. De nevenschade na gebruik is daarom klein.

Vetblussers

Vetblussers zijn in te zetten in omgevingen waar gewerkt wordt met hete olie, zoals professionele keukens. Het koelende materiaal uit de vetblusser verlaagt de temperatuur van de olie, waardoor de vlammen doven.

Poederblussers

Poederblussers hebben een hoge bluscapaciteit. Ze worden gebruikt bij vaste stoffen, vloeistoffen en gasbranden. Het poeder vermindert de hoeveelheid zuurstof rondom de vlam, waardoor het vuur dooft. Poederblussers worden veel gebruikt in werkomgevingen met kostbare apparatuur, omdat het blusmateriaal het brandende object niet beschadigt.

CO2-blussers

CO2- blussers, ook wel koolzuursneeuwblussers genoemd, zijn vooral geschikt voor elektronische apparatuur. Het grote voordeel aan deze blussers is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat. Koolzuursneeuwblussers worden daarom ingezet in ruimtes waar niet met water geblust kan worden, zoals serverruimtes, laboratoriums en hoogspanningsinstallaties.

Sprayblussers

Een sprayblusser neemt weinig ruimte in en is eenvoudig te gebruiken, daarom is hij geschikt voor zowel privéwoningen als bedrijfspanden. De spray zorgt voor een snelle doving van het ontvlamde materiaal door het verstoren van de verhouding tussen zuurstof en koolstofdioxide. Let op een sprayblusser kunnen wij niet keuren vanwege dit een drukpatroon is en niet te keuren is.

Blusdekens

Een blusdeken of branddeken is een doek van geweven glasvezel. Door deze deken over het vuur te leggen kan er geen zuurstof meer bij de vlammen komen en dooft de brand. Een blusdeken is in te zetten bij een beginnende kleine brand, bijvoorbeeld in de keuken. Let op deze is niet geschikt voor frituurbranden vanwege het vet in de deken kan trekken en de deken alsnog in in brand kan gaan.

Iedere organisatie brandveilig

Heeft u advies nodig over blusmiddelen? Of wilt u meer weten over onderhoud? Neem contact met ons op: onze monteurs hebben alle kennis in huis en helpen u graag.