Industrieel brandwacht

Het opleiden tot Rijksgediplomeerd Brandwacht is tegenwoordig niet meer mogelijk zonder stage te lopen bij een brandweerkorps. Helaas neemt het aantal vrijwilligers bij de brandweer af en daarmee
ook het aantal Brandwachten. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan brandwachten die toezicht houden op werkzaamheden in de industrie. Daarom is de functie van Industrieel Brandwacht ontstaan. Wij spreken liever over “heetwerk-wacht” dan “brandwacht” omdat er geen sprake is van daadwerkelijke ervaring op het gebied van brandbestrijding, ongeval gevaarlijke stoffen, hulpverlening e.d.

De werkzaamheden van een Industrieel Brandwacht zijn vooral:

 • Preventief toezicht houden bij risicovolle objecten en projecten.
 • Verrichten van gasmetingen.
 • Repressief optreden bij calamiteiten.
 • Uitvoeren van levensreddende handelingen bij calamiteiten.
 • Direct handelend optreden in noodsituaties.
  BrandveiligNL is specialist op ieder brandveiligheidsvraagstuk en uniek in zijn certificering van industrieel brandwachten.

Inhoud training

Industrieel Brandwachten volgen een opleidingstraject van modules die samenhang hebben met elkaar:

 • Diploma VCA VOL
 • Diploma BHV basis
 • Certificaat gebruik kleine blusmiddelen.
 • Communicatieprotocol en portofoongebruik.
 • Adembescherming BHV/FR.
 • Certificaat Gasmetingen EX-OX-TOX
 • Certificaat Werken als buitenwacht mangatwacht
 • Veiligheidswacht besloten ruimte.
 • Medische keuring voor het dragen van onafhankelijke adembescherming.
 • Verklaring Omtrent Gedrag voor het mogen werken op projecten.BrandveiligNL voorziet middels de internationale norm ISO 17024 in de persoonscertificering van de geslaagde mensen tot Industrieel Brandwacht. Optioneel kan een deel van de opleiding in een online leeromgeving plaatsvinden. Een deel van de onderdelen dient jaarlijks herhaald te worden.

Studieduur

De gehele opleiding kan worden afgerond in 10 lesdagen exclusief huiswerk- en zelfstudie uren.

Voor wie

Uiteraard zal de deelnemer het veiligheidsbewustzijn in een hoog vaandel hebben staan, heeft affiniteit met (petro)chemie en bezit vooral een aantal belangrijke competenties:

 • Veiligheidsbewust
 • Professioneel
 • Daadkrachtig
 • Probleemoplossend
 • Zowel individueel als in team verband goed kunnen functioneren

Examen/certificering.
Iedere module zal worden afgesloten met een examen.

Enthousiast over onze opleiding tot Brandwacht? Laat uw gegevens achter. Wij nemen snel contact op!

Informatie aanvragen