Algemene voorwaarden 2021

Op al onze advies offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Deze voorwaarden worden op deze websitepagina aangeboden.

Klik hier voor de voorwaarden.

Op al onze onderhoud en lease offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden BrandveiligNL 2018 van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Klik hier voor de voorwaarden.
https://113.wpcdnnode.com/brandveilignl.com/wp-content/uploads/2023/04/algemene-en-bijzondere-voorwaarden-brandveilignl-2.0-Mrt2022-PDF.pdf